Môn Toán Lớp 6: phép chia nào dưới đây có cùng số dư với phép chia 3:2 A 4:3 B 6:2 C 9:3 D 12:3

Môn Toán Lớp 6: phép chia nào dưới đây có cùng số dư với phép chia 3:2
A 4:3
B 6:2
C 9:3
D 12:3

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: phép chia nào dưới đây có cùng số dư với phép chia 3:2 A 4:3 B 6:2 C 9:3 D 12:3”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Phép chia nào dưới đây có cùng số dư với phép chia 3:2
  A 4:3
  B 6:2
  C 9:3
  D 12:3
  Giải đáp :->A
  Vì -> 3:2=1( dư 1)
   Nên :
  A 4:3=1( dư 1)
  B 6:2 =3( dư 0)
  C 9:3 =3( dư 0)
  D 12:3=3( dư 0)
   

  Trả lời

Viết một bình luận