Môn Toán Lớp 6: thực hiện phép tính : 52+55+48-55+(52+45)-55+100-155

Môn Toán Lớp 6: thực hiện phép tính : 52+55+48-55+(52+45)-55+100-155

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: thực hiện phép tính : 52+55+48-55+(52+45)-55+100-155”

 1. $52+55+48-55+(52+45)-55+100-155$
  $=52+55+48-55+97-55+100-155$
  $=107+48-55+97-55+100-155$
  $=155-55+97-55+100-155$
  $=100+97-55+100-155$
  $=197-55+100-155$
  $=142+100-155$
  $=242-155$
  $=87$
  Chúc bn hc tốt!~

  Trả lời

Viết một bình luận