Môn Toán Lớp 6: Tìm những số có ba chữ số vừa chia hết cho 11 vừa hết cho 12

Môn Toán Lớp 6: Tìm những số có ba chữ số vừa chia hết cho 11 vừa hết cho 12

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm những số có ba chữ số vừa chia hết cho 11 vừa hết cho 12”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   gọi x là số cần tìm
  vì x \vdots 11;x \vdots 12
  => x in BC(11;12)
  ta có :
  11=11
  12= 2^2 .3
  => BCNN(11;12) = 11.2^2 . 3 = 132
  => BC(11;12) = B(132) = {0;132;264;..}
  vì x là số có 3 csố
  => x in {0;132;264;396;528;660;792;924}
  @ngocdiep

  Trả lời
 2. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi số cần tìm là: x
  xvdots11;xvdots12 (x có ba chữ số)
  =>x∈BC(11,12)
  11=11
  12=2^2*3
  BCNN(11,12)=11*2^2*3=132
  BC(11,12)=B(132)={0;132;264;396;528;660;792;924;1056;…}
  Do: x là số có 3 chữ số.
  =>x∈{0;132;264;396;528;660;792;924}
  ************************************************************************

  Trả lời

Viết một bình luận