Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x để a) (x+3) chia hết cho x b) (x+3) chia hết cho (x+1)

Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x để
a) (x+3) chia hết cho x
b) (x+3) chia hết cho (x+1)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên x để a) (x+3) chia hết cho x b) (x+3) chia hết cho (x+1)”

 1. a,Vì x\vdotsx
  =>3\vdotsx
  =>x in Ư(3)={+-1;+-3}
  Mà x inNN
  =>x in{1;3}
  Vậy x in{1;3}
  $\\$
  b,Ta có:
  x+3\vdotsx+1
  =>x+1+2\vdotsx+1
  Vì x+1\vdotsx+1
  =>2\vdotsx+1
  =>x+1 in Ư(2)={+-1;+-2}
  Ta có bảng sau:
  $\begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{}x+1&\text{}1&\text{}-1&\text{}2&\text{}-2\\\hline \text{}x&\text{}0&\text{}-2&\text{}1&\text{}-3\\\hline\end{array}$
  Mà x inNN
  =>x in{0;1}
  Vậy x in{0;1}

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (x+3) \vdotsx
  <=> 3vdotsx
  <=> x∈Ư(3)
  <=>x={1;3}
  b) (x+3) \vdots (x+1)
  <=> (x+1)+2\vdots (x+1)
  <=> 2\vdots (x+1)
  <=> (x+1)∈Ư(2)
  <=>(x+1)∈{1;2}
  <=>x={0;1}
  $@TranDuyAnh123$

  Trả lời

Viết một bình luận