Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 biết số đó chia cho 5 dư 4 chia 6 dư 5 chia cho 7dư 6

Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 biết số đó chia cho 5 dư 4 chia 6 dư 5 chia cho 7dư 6

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tìm số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 biết số đó chia cho 5 dư 4 chia 6 dư 5 chia cho 7dư 6”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi x là số cần tìm
  vì x : 5(dư 4) ; x : 6(dư 5) ; x : 7 (dư 6)và x nhỏ nhất
  => (x + 1) \vdots 5 ; (x + 1) \vdots 6 ; (x + 1) \vdots 7 và x nhỏ nhất
  => (x + 1) in BCNN(5;6;7)
  Ta có :
  5=5
  6=2.3
  7=7
  => BCNN(5;6;7) = 5.2.3.7 = 210
  => (x + 1) = 210
  => x = 209
  @ngocdiep

  Trả lời

Viết một bình luận