Môn Toán Lớp 6: tìm stn<500 biết số đó chia cho 35 được dư lần lượt là 8;13

Môn Toán Lớp 6: tìm stn<500 biết số đó chia cho 35 được dư lần lượt là 8;13

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: tìm stn<500 biết số đó chia cho 35 được dư lần lượt là 8;13”

 1.                              BÀI GIẢI
    Gọi số cần tìm là a 
   Ta có :
  a : 15 =  x ( dư 8 )=> a – 8 + 30 chia hết cho 15 hay a + 22 chia hết cho 15 
  a : 35 = y ( dư 13)=> a – 13 + 35 hay 35 chia hết cho 35 hay a + 35  chia hết cho 35 
  => a + 22 là BC(15, 35) 
  15 = 5 . 3 
  35 = 5 . 7
  => BCNN(15 , 35 )= 3.5.7= 105
  => b(105)=  {0, 105, 210, 315, 420, 525,…..}
  Vì a+22 thuộc B(105) và a<500 nên a thuộc N
  Vậy a={ 0, 105, 210, 315,420  }
                             CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời

Viết một bình luận