Môn Toán Lớp 6: tìm tất cả số tự nhiên a thỏa mãn(12a+56) chia hết cho ( a+3)

Môn Toán Lớp 6: tìm tất cả số tự nhiên a thỏa mãn(12a+56) chia hết cho ( a+3)

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: tìm tất cả số tự nhiên a thỏa mãn(12a+56) chia hết cho ( a+3)”

 1. Ta có: 12a + 56 = 12a + 36 + 20 = 12(a + 3) + 20
  Để 12a + 56 \vdots a + 3 thì 
  20 \vdots a + 3
  => a + 3 \in Ư(20)
  => a + 3 \in {1,2,4,5,10,20}
  => a \in {-2,-1,1,2,7,17}
  Mà a \in N
  => a \in {1,2,7,17}
  Vậy a \in {1,2,7,17} thì 12a + 56 \vdots a +3
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận