Môn Toán Lớp 6: tìm ƯCLN của từng cặp số trong 3 số sau đây a) 31,22,34 b) 105,128,135

Môn Toán Lớp 6: tìm ƯCLN của từng cặp số trong 3 số sau đây
a) 31,22,34
b) 105,128,135

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: tìm ƯCLN của từng cặp số trong 3 số sau đây a) 31,22,34 b) 105,128,135”

Viết một bình luận