Môn Toán Lớp 6: Tính `S` 1 miếng hcn bt rằng nếu giảm cd đi `7dm` và giữ nguyên cr thì đc 1 miếng bìa hv và `S` miếng bìa giảm `35dm^2`

Môn Toán Lớp 6: Tính `S` 1 miếng hcn bt rằng nếu giảm cd đi `7dm` và giữ nguyên cr thì đc 1 miếng bìa hv và `S` miếng bìa giảm `35dm^2`

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tính `S` 1 miếng hcn bt rằng nếu giảm cd đi `7dm` và giữ nguyên cr thì đc 1 miếng bìa hv và `S` miếng bìa giảm `35dm^2`”

 1. gọi x là chiều rộng miếng hình chữ nhật
  y là chiều dài miếng hình chữ nhật 
  có  $\left \{ {{x=y-7} \atop {x.y=x(y-7)-35}}\right.$ ⇒ $\left \{ {{x=5} \atop {y=12}} \right.$ 
  ⇒ Diện tích 1 miếng hình chữ nhật là
  5 x 12 = 60 (cm²)

  Trả lời

Viết một bình luận