Môn Toán Lớp 6: Tính thuận tiện: c) 5/2 x 3/2 + 17/2 x 3/2 + 3/2

Môn Toán Lớp 6: Tính thuận tiện:
c) 5/2 x 3/2 + 17/2 x 3/2 + 3/2

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tính thuận tiện: c) 5/2 x 3/2 + 17/2 x 3/2 + 3/2”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5/2 x 3/2 + 17/2 x 3/2 + 3/2
  =5/2 x 3/2 + 17/2 x 3/2 + 3/2 x 1
  =3/2 x (5/2+17/2+1)
  =3/2 x (22/2+1)
  =3/2 x (11+1)
  =3/2 x 12
  =36/2
  =18

  Trả lời

Viết một bình luận