Môn Toán Lớp 6: vẽ hình chữ nhật ABCD có AB=5cm độ dài cạnh AD hơn cạnh AB là 3 cm tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD lưu ý : cần hình

Môn Toán Lớp 6: vẽ hình chữ nhật ABCD có AB=5cm độ dài cạnh AD hơn cạnh AB là 3 cm tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD
lưu ý : cần hình

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: vẽ hình chữ nhật ABCD có AB=5cm độ dài cạnh AD hơn cạnh AB là 3 cm tính chu vi và diện tích hình chữ nhật ABCD lưu ý : cần hình”

Viết một bình luận