Môn Toán Lớp 6: Viết tập hợp: a)-5

Môn Toán Lớp 6: Viết tập hợp:
a)-5<x<2
b)-3<x<=3

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Viết tập hợp: a)-5<x<2 b)-3<x<=3”

Viết một bình luận