Môn Toán Lớp 7: 0,0(6)+13/20= bao nhiêu?

Môn Toán Lớp 7: 0,0(6)+13/20= bao nhiêu?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: 0,0(6)+13/20= bao nhiêu?”

 1. Lời giải:
  0,0(6) + 13/20
  = (0,(6))/10 + 13/20
  = (6 * 0,(1))/10 + 13/20
  = $\dfrac{\left(6 · \dfrac{1}{9}\right)}{10}$ + 13/20
  = $\dfrac{\dfrac{2}{3}}{10}$ + 13/20
  = 1/15 + 13/20
  = 43/60
  __________________________________
  Áp dụng:
  0,(1) = 1/9;
  0,0(1) = 1/99;
  0,00(1) = 1/999;…

  Trả lời

Viết một bình luận