Môn Toán Lớp 7: (x+10%) ²=56.9-24.21

Môn Toán Lớp 7: (x+10%) ²=56.9-24.21

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: (x+10%) ²=56.9-24.21”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x + 10%)^2 = 56 . 9 – 24 . 21
  ⇒ (x + 1/10)^2 = 504 – 504
  ⇒ (x + 1/10)^2 = 0
  ⇒ x + 1/10 = 0
  ⇒ x = 0 – 1/10
  ⇒ x =-1/10
  Vậy x = -1/10

  Trả lời

Viết một bình luận