Môn Toán Lớp 7: 11/12-(2/5+x)=2/3-2x Tìm x

Môn Toán Lớp 7: 11/12-(2/5+x)=2/3-2x
Tìm x

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: 11/12-(2/5+x)=2/3-2x Tìm x”

 1. Giải đáp:
  x = 3/20
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  11/12 – (2/5 + x) = 2/3 – 2x
  =>11/12 – 2/5 – x = 2/3 – 2x
  =>-x + 2x = 2/3 + 2/5 – 11/12
  =>x = 16/15 – 11/12
  =>x = 3/20
  Vậy x = 3/20

  Trả lời

Viết một bình luận