Môn Toán Lớp 7: x-2 /3 = 12/5 giải kiểu tỉ lệ thức nha

Môn Toán Lớp 7: x-2 /3 = 12/5
giải kiểu tỉ lệ thức nha

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: x-2 /3 = 12/5 giải kiểu tỉ lệ thức nha”

Viết một bình luận