Môn Toán Lớp 7: 3*(x-1/2)-5*(x+3/5)= -x+1/5

Môn Toán Lớp 7: 3*(x-1/2)-5*(x+3/5)= -x+1/5

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: 3*(x-1/2)-5*(x+3/5)= -x+1/5”

Viết một bình luận