Môn Toán Lớp 7: 9 ^ x * 81 ^ x = 3 ^ 2022

Môn Toán Lớp 7: 9 ^ x * 81 ^ x = 3 ^ 2022

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: 9 ^ x * 81 ^ x = 3 ^ 2022”

 1. Giải đáp:
  9^x . 81^x = 3^2022
  (3^2)^x . (3^4)^x = 3^2022
  3^(2x) . 3^(4x) = 3^2022
  3^(2x+4x) = 3^2022
  3^(6x) = 3^2022
  => 6x = 2022
         x = 2022:6
         x = 337
  Vậy x=337
  Áp dụng
  a^m . a^n = a^(m+n)
  (a^m)^n = a^(m.n)

  Trả lời

Viết một bình luận