Môn Toán Lớp 7: Bài 1 Tìm x x(x-3)+9=x^2+5x

Môn Toán Lớp 7: Bài 1 Tìm x
x(x-3)+9=x^2+5x

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Bài 1 Tìm x x(x-3)+9=x^2+5x”

Viết một bình luận