Môn Toán Lớp 7: Bài 4: Cho số 253,3456. Hãy làm tròn số với độ chính xác a) 50 b) 5 c) 0,5 d) 0.05 e) 0,005

Môn Toán Lớp 7: Bài 4: Cho số 253,3456. Hãy làm tròn số với độ chính xác a) 50 b) 5 c) 0,5 d) 0.05 e) 0,005

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Bài 4: Cho số 253,3456. Hãy làm tròn số với độ chính xác a) 50 b) 5 c) 0,5 d) 0.05 e) 0,005”

 1. Ta có: Làm tròn với độ chính xác 50 (đến hàng trăm).
            Làm tròn với độ chính xác 5 (đến hàng chục).
            Làm tròn với độ chính xác 0,5 (đến hàng đơn vị).
            Làm tròn với độ chính xác 0,05 (đến hàng phần mười).
            Làm tròn với độ chính xác 0,005 (đến hàng phần trăm).
  a)  253,3456~~300
  b)  253,3456~~250
  c)  253,3456~~253
  d)  253,3456~~253,3
  e)  253,3456~~253,35

  Trả lời

Viết một bình luận