Môn Toán Lớp 7: Bài 4: Đội I có 10 công nhân, mỗi người làm 18 ngày đào được 648m3 đất. Hỏi 8 công nhân đội II, mỗi người làm 25 ngày đào được bao nhiê

Môn Toán Lớp 7: Bài 4: Đội I có 10 công nhân, mỗi người làm 18 ngày đào được 648m3 đất. Hỏi 8 công nhân đội II, mỗi người làm 25 ngày đào được bao nhiêu m3 đất? ( Biết rằng năng suất của mỗi công nhân như nhau).
* Lưu ý : giải theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Bài 4: Đội I có 10 công nhân, mỗi người làm 18 ngày đào được 648m3 đất. Hỏi 8 công nhân đội II, mỗi người làm 25 ngày đào được bao nhiê”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vậy 10 công nhân, mỗi công nhân làm 25 ngày được là:
  (25 $\times$ 648):18 = 900 ($m^{3}$ đất)
  Vậy 8 công nhân, mỗi công nhân làm được 25 ngày là:
  8 $\times$ 900 : 10 = 720 ($m^{3}$ đất)
  ⇒ Vậy đội 2 có 8 công nhân và mỗi công nhân đào được 720 m³ đất 

  Trả lời

Viết một bình luận