Môn Toán Lớp 7: Bài 4: Đội I có 10 công nhân, mỗi người làm 18 ngày đào được 648m3 đất. Hỏi 8 công nhân đội II, mỗi người làm 25 ngày đào được bao nhiê

Môn Toán Lớp 7: Bài 4: Đội I có 10 công nhân, mỗi người làm 18 ngày đào được 648m3 đất. Hỏi 8 công nhân đội II, mỗi người làm 25 ngày đào được bao nhiêu m3 đất? ( Biết rằng năng suất của mỗi công nhân như nhau).
* Lưu ý : giải theo kiểu gọi x,y

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Bài 4: Đội I có 10 công nhân, mỗi người làm 18 ngày đào được 648m3 đất. Hỏi 8 công nhân đội II, mỗi người làm 25 ngày đào được bao nhiê”

 1. Giải đáp:
  Tóm tắt
  10 công nhân :18 ngày :648m^3 đất
  8 công nhân :25 ngày :…m^3 đất ?
  BL: 1 công nhân làm trong 18 ngày đào được số m^3 đất là
  648:18 = 36 (m^3)
  1 công nhân làm trong 1 ngày đào được số m^3 đất là
  36:10=3,6(m^3)
  8 công nhân làm trong 1 ngày đào được số m^3 đất là
  3,6 xx 8 = 28,8 (m^3)
  8 công nhân làm trong 25 ngày đào được số m^3 đất là
  28,8 xx 25 = 720 (m^3)
  Vậy 8 công nhân đội II mỗi người làm 24 ngày đào được 720m^3 đất
  $@$Ma
   
   

  Trả lời
 2. 1 người làm trong một ngày đào được số mét khối đất là :
  648 : 18 : 10 = 3,6 ( $m^{3}$ )
  8 người làm trong một ngày đào được số mét khối đất là :
  3,6 x 8 = 28,8 ( $m^{3}$ )
  Như vậy , đội II đào được số mét khối đất là :
  28,8 x 25 = 720 ( $m^{3}$ )

  Trả lời

Viết một bình luận