Môn Toán Lớp 7: cho 1 một dãy số gồm 3 số tự nhiên liên tiếp biết số lớn nhất trong dãy đó là 2023 Vậy trung bình cộng của dãy số đó là

Môn Toán Lớp 7: cho 1 một dãy số gồm 3 số tự nhiên liên tiếp biết số lớn nhất trong dãy đó là 2023 Vậy trung bình cộng của dãy số đó là

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: cho 1 một dãy số gồm 3 số tự nhiên liên tiếp biết số lớn nhất trong dãy đó là 2023 Vậy trung bình cộng của dãy số đó là”

 1. Trung bình cộng của dãy só đó là :
     ( 2021+2022+2023):3=2022
  Đ/s : tbc của dãy số : 2022
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  phân tích đề : 3 số tự nhiên liên tiếp số lớn nhất là 2023
  số t1 : 2021
  số t2 : 2022
  số t3 : 2023 ( theo đề số lớn nhất trong 3 số tự nhiên liên tiếp )
  cộng 3 số tự nhiên lại ròi chia cho 3

  Trả lời

Viết một bình luận