Môn Toán Lớp 7: cho 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O tạo thành góc AOC=50 độ , gọi OM là tia phân giác của góc AOC , ON là tia đối của tía OM .Tín

Môn Toán Lớp 7: cho 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại O tạo thành góc AOC=50 độ , gọi OM là tia phân giác của góc AOC , ON là tia đối của tía OM .Tính các góc góc BOM và góc DON.
onl chờ gấp ಥ_ಥ(>人<;)
giúp tui ik nha