Môn Toán Lớp 7: Cho 2 góc xOy và góc yOz kề bù nhau .Biết góc xOy=60°độ .Tính góc yOz.

Môn Toán Lớp 7: Cho 2 góc xOy và góc yOz kề bù nhau .Biết góc xOy=60°độ .Tính góc yOz.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho 2 góc xOy và góc yOz kề bù nhau .Biết góc xOy=60°độ .Tính góc yOz.”

Viết một bình luận