Môn Toán Lớp 7: Cho a cắt b tại O, bt 1 góc tạo thành 90°. Tính các góc còn lại

Môn Toán Lớp 7: Cho a cắt b tại O, bt 1 góc tạo thành 90°. Tính các góc còn lại

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho a cắt b tại O, bt 1 góc tạo thành 90°. Tính các góc còn lại”

 1. Hai đường thẳng a,b cắt nhau tại O và tạo thành một góc 90*
  |
  __________|__________
  90|
  |
  Và khi đó tạo thành 3 góc đối đỉnh và một góc kề bù . Mà 1 góc = 90 và a và b cắt tại O nên 4 góc đều bằng 90* hay :
  Thêm tên góc là 2 đối đỉnh với 90* và bằng 90*
  3 kề bù với 2 nên 180*-90*=90*
  4 đối đỉnh với 3 nên bằng 90*
  => 4 góc bằng 90* khi hai đường thẳng a và b cắt nhau tại một điểm và có một góc số đo bằng 90* .

  Trả lời

Viết một bình luận