Môn Toán Lớp 7: cho ABC , trên tia đối của AB lấy điểm H sao cho AH = AB vẽ tia AK là tia đối của AC chứng minh BK // HC

Môn Toán Lớp 7: cho ABC , trên tia đối của AB lấy điểm H sao cho AH = AB vẽ tia AK là tia đối của AC chứng minh BK // HC

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: cho ABC , trên tia đối của AB lấy điểm H sao cho AH = AB vẽ tia AK là tia đối của AC chứng minh BK // HC”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết
  Xét ΔBAK và ΔHAC có :
    AB = AH (gt)
    ∠BAK = ∠HAC (Hai góc đối đỉnh)
    AK = AC (gt)
  ⇒ ΔBAK = ΔHAC (c.g.c)
  ⇒ ∠ABK = ∠AHC (Hai góc tương ứng)
  mà chúng ở vị trí so le trong
  Vậy BK // HC (Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song)
     
    
   

  Trả lời

Viết một bình luận