Môn Toán Lớp 7: Cho góc ABC vuông tại A . tia phân giác của góc BAC cắt bc tại d . kẻ DE vuông góc với AC tại E a, tính góc ADE b , qua E kể đường t

Môn Toán Lớp 7: Cho góc ABC vuông tại A . tia phân giác của góc BAC cắt bc tại d . kẻ DE vuông góc với AC tại E
a, tính góc ADE
b , qua E kể đường thẳng song song với Ad nó cắt BC tại F . chứng minh EF là phân giác của góc DEC
c, vẽ tia Ax là tia đối của tia AB , tia Ay là tia phân giác của góc xAC . chứng minh Ay vuông góc với EF

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho góc ABC vuông tại A . tia phân giác của góc BAC cắt bc tại d . kẻ DE vuông góc với AC tại E a, tính góc ADE b , qua E kể đường t”

 1. a)
  $AD$ là phân giác $BAC⇒EAD=45^{o}$
  $AED=90^{o}⇒ADE=90-EAD=90-45=45^{o}$
  b)
  $EF//AD$
  $⇒DAE=FEC=45^{o}$
  mà $DEC=90^{o}$
  $⇒EF$ là phân giác của góc $DEC$
  c) $xAC=90^{o}$
  $⇒yAC=45^{o}$
  $⇒yAD=90^{o}$
  $EF//AD⇒EF⊥Ay$
  Chúc bạn học tốt nha
   

  Trả lời

Viết một bình luận