Môn Toán Lớp 7: Cho góc xOy nhỏ hơn 180 độ và điểm P nằm trong góc đó. Qua P kẻ đường thẳng song song với Ox cắt Oy tại B và kẻ đường thẳng song song v

Môn Toán Lớp 7: Cho góc xOy nhỏ hơn 180 độ và điểm P nằm trong góc đó. Qua P kẻ đường thẳng song song với Ox cắt Oy tại B và kẻ đường thẳng song song với Oy cắt Ox tại A. Chứng minh:
a) OA = BP; OB = AP
b) Các đoạn thẳng AB và OP cắt nhau tại trung điểm I của mỗi đoạn

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho góc xOy nhỏ hơn 180 độ và điểm P nằm trong góc đó. Qua P kẻ đường thẳng song song với Ox cắt Oy tại B và kẻ đường thẳng song song v”

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a,Ta vẽ· tia OPPB (slt)
                           góc BOP=ABO (slt)
  xét 2 tam giác OAB và OBP
  OP chung
  AOP=OBP (cmt)
  BOP=ABO (cmt)
  vậy t.g OAB=OBP (g.c.g)
  suy ra OA-=BP, OB=AP (2 cạnh tương ứng)
  ta có OA//PB suy ra  OAB=APB
  b,xét 2 t.g OAI và IPB
  OA=PB (cmt_)
  OAI=IBP
  AOI=IPB
  vậy 2 t.g OAI=IPB
  vậy AI=IB
  IO=IP                                                                                                                                                       VG 2 đoạn thẳng cắt nhau tai trung điểm I của mỗi đoạn ( SCAM)·
   

  Trả lời

Viết một bình luận