Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có A=75 và B=2.C .Tính C

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có A=75 và B=2.C .Tính C

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có A=75 và B=2.C .Tính C”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  – Áp dụng đinh lí tổng 3 góc trong một tam igác bằng 180^0 ta được:
         hat(A) + hat(B) + hat(C) = 180^0
  => hat(B) + hat(C) = 180^0 – hat(A) = 180^0 – 75^0 = 105^0
  hay 2hat(C) + hat(C) = 180^0
  => 3hat(C) = 180^0 => hat(C) = 180^0/3 = 60^0
  Vậy: hat(C) = 60^0.

  Trả lời

Viết một bình luận