Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc B= 70 độ; góc C = 30 độ. Kẻ AH vương góc với BC a, Tính góc HAB; Góc HAC b, Kẻ tia phân giác của góc A cát BC t

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc B= 70 độ; góc C = 30 độ. Kẻ AH vương góc với BC
a, Tính góc HAB; Góc HAC
b, Kẻ tia phân giác của góc A cát BC tại D. Tính góc ADC; góc ADB

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC có góc B= 70 độ; góc C = 30 độ. Kẻ AH vương góc với BC a, Tính góc HAB; Góc HAC b, Kẻ tia phân giác của góc A cát BC t”

 1. Giải đáp:
  . Trong tam giác ABH có
  Góc B +góc A+góc H=180 độ
  => Góc HAB=1800-70-900
  => Góc HAB=200
  tương tự trong tam giác HAC có
  Góc HAC=180 -90-30=600
  b. Vì AD là phân giác => A1=A2=(180-70-30):2=40
  => ADC=180-40-30=110
  =>ADB=180-70-40=70
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận