Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MA=MN. a,CM ;AB=CN b,AC// BN

Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MA=MN.
a,CM ;AB=CN
b,AC// BN

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MA=MN. a,CM ;AB=CN b,AC// BN”

 1. Giải đáp+các bước giải:
  a)Xét hai tam giác($\triangle$) AMC và NMB có:
  *AM=MN(gt)
  *$\widehat{AMC}$=$\widehat{NMB}$(đối đỉnh)
  *CM=MB(gt)
  ⇒$\triangle$AMC=$\triangle$NMB(c.g.c)
  Vì $\triangle$AMC=$\triangle$NMB(chứng minh trên)
  ⇒AB=CN(hai cạnh tương ứng)
  b)Vì $\triangle$AMC=$\triangle$NMB(chững minh trên)
  ⇒\hat{BAM}=\hat{CNM}
  mà hai góc trên ở vị trị đồng vị
  ⇒AC//BC
  HỌC TỐT
  #HIRI @Hiri(thanhhuyen)

  Trả lời

Viết một bình luận