Môn Toán Lớp 7: Cho `\triangle ABC` có `hat{B}, hat{C} < 90^o` .Kẻ `BD` vuông góc với `AC` tại `D`, Kẻ `CE` vuông góc với `AB` tại `E`. Gọi `H` là g

Môn Toán Lớp 7: Cho `\triangle ABC` có `hat{B}, hat{C} < 90^o` .Kẻ `BD` vuông góc với `AC` tại `D`, Kẻ `CE` vuông góc với `AB` tại `E`. Gọi `H` là giao điểm của `BD` và `CE`. Chứng minh `hat{A} + hat{DHE} = 180^o`

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cho `\triangle ABC` có `hat{B}, hat{C} < 90^o` .Kẻ `BD` vuông góc với `AC` tại `D`, Kẻ `CE` vuông góc với `AB` tại `E`. Gọi `H` là g”

 1. Giải đáp:
   
  Xét tứ giác ADHE có :
     + góc A + góc ADH + góc DHE + góc AEH = 180° ( tổng 4 góc trong tứ giác =360° )
     + mà góc ADH = 90° ( do BD vuông góc AC ) , góc AEH =90° ( do CE vuông góc AB )
  => góc A + 90° + góc DHE + 90° = 360°
  <=> góc A + góc DHE =180° (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận