Môn Toán Lớp 7: Cô Lan dùng lưới thép để làm hàng rào cao 0,5 m bao quanh mảnh đất hình chữ nhật có kích thước lần lượt là 3 m và 4 m .Hỏi nếu mỗi mét

Môn Toán Lớp 7: Cô Lan dùng lưới thép để làm hàng rào cao 0,5 m bao quanh mảnh đất hình chữ nhật có kích thước lần lượt là 3 m và 4 m .Hỏi nếu mỗi mét vuông lưới thép có giá 90.000 thì cô Lan cần trả bao nhiêu tiền để mua đủ lối hết làm hàng rào.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Cô Lan dùng lưới thép để làm hàng rào cao 0,5 m bao quanh mảnh đất hình chữ nhật có kích thước lần lượt là 3 m và 4 m .Hỏi nếu mỗi mét”

 1. Diện tích lưới thép là:
  3 * 4 * 0,5 = 6 (m^2)
  Số tiền cô Lan cần trả để mua đủ lối hết làm hàng rào là:
  90 000 × 6 = 540 000 (đồng)
  Đáp số: 540 000 đồng
   

  Trả lời

Viết một bình luận