Môn Toán Lớp 7: ” DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ” luôn là một cuốn truyện thú vị, Minh dành thgian rỗi để đọc nó . Ngày thứ nhất Minh đọc đc 1/4 cuốn, ngày thứ 2

Môn Toán Lớp 7: ” DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ” luôn là một cuốn truyện thú vị, Minh dành thgian rỗi để đọc nó . Ngày thứ nhất Minh đọc đc 1/4 cuốn, ngày thứ 2 đọc đc 2/5 cuón . Hỏi sau 2 ngày Minh còn bao nhiêu phần của cuốn truyện chưa đọc?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: ” DẾ MÈN PHIÊU LƯU KÝ” luôn là một cuốn truyện thú vị, Minh dành thgian rỗi để đọc nó . Ngày thứ nhất Minh đọc đc 1/4 cuốn, ngày thứ 2”

 1. Cả hai ngày Minh đọc được số phần của cuốn truyện là :
  1/4 + 2/5 = 13/20 (cuốn truyện)
  Sau 2 ngày Minh còn số phần cuốn truyện chưa đọc là :
  1-13/20=7/20 (cuốn truyện)
  Đáp số : 7/20 cuốn truyện

  Trả lời

Viết một bình luận