Môn Toán Lớp 7: khi bỏ dấu ngoặc biểu thức (x-3)-(y-7) ta được: A. x+3-y+7 B. x-3-y+7 C. x-3+y-7 D. x-3+y+7

Môn Toán Lớp 7: khi bỏ dấu ngoặc biểu thức (x-3)-(y-7) ta được:
A. x+3-y+7
B. x-3-y+7
C. x-3+y-7
D. x-3+y+7

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: khi bỏ dấu ngoặc biểu thức (x-3)-(y-7) ta được: A. x+3-y+7 B. x-3-y+7 C. x-3+y-7 D. x-3+y+7”

 1. (x-3)-(y-7)
  =x-3-y+7
  – Chọn đáp án : B
  – Nếu trước dấu ngoặc là dấu + ta giữ nguyên các dấu bên trong
  – Nếu trước dấu ngoặc là dấu – ta đổi dấu ở bên trong . Dấu + chuyển thành – và dấu – chuyển thành + . Lưu ý là dấu nhân với dấu chia thì giữ nguyên 
   

  Trả lời

Viết một bình luận