Môn Toán Lớp 7: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng là 15/4m,chiều dài là 27/5m.Tính tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của căn phòng.

Môn Toán Lớp 7: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng là 15/4m,chiều dài là 27/5m.Tính tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của căn phòng.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng là 15/4m,chiều dài là 27/5m.Tính tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng của căn phòng.”

Viết một bình luận