Môn Toán Lớp 7: một hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài và chiều rộng bằng 12 cm tìm diện tích hình chữ nhật

Môn Toán Lớp 7: một hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài và chiều rộng bằng 12 cm tìm diện tích hình chữ nhật

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: một hình chữ nhật có chu vi gấp 3 lần chiều dài và chiều rộng bằng 12 cm tìm diện tích hình chữ nhật”

 1. Gọi x là chiều dài hình chữ nhật
   => Chu vi hình chữ nhật là : 3.x
  Chiều dài là:
  ( x + 12 ) . 2 = 3x
  <=> 2x + 24 = 3x
  <=> 24 = x
  => Diện tích hình chữ nhật là:
  24 . 12 = 288 ( cm2)

  Trả lời

Viết một bình luận