Môn Toán Lớp 7: Một hình chữ nhật có diện tích 100m2. Các kích thước x, y (mét) của hình chữ nhật có liên hệ gì? Lập bảng các giá trị của y tương ứng

Môn Toán Lớp 7: Một hình chữ nhật có diện tích 100m2. Các kích thước x, y (mét) của hình chữ nhật có liên hệ gì? Lập bảng các giá trị của y tương ứng với các giá trị sau của x: 10, 20, 25, 30

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Một hình chữ nhật có diện tích 100m2. Các kích thước x, y (mét) của hình chữ nhật có liên hệ gì? Lập bảng các giá trị của y tương ứng”

 1. a) Liên hệ giữa các kích thước x;y của hình chữ nhật:
  x.y=100(m^2) và x;y in Ư(100)
  b) Nếu y=10(m) thì x không có giá trị thỏa mãn vì:
  Khi đó ta có diện tích hcn là 100m^2 tức x.y=100 mà y=10
  =>x=10
  =>x=y=10
  => Đây là hình vuông ( Hình chữ nhật đặc biệt )

  mon-toan-lop-7-mot-hinh-chu-nhat-co-dien-tich-100m2-cac-kich-thuoc-y-met-cua-hinh-chu-nhat-co-li

  Trả lời

Viết một bình luận