Môn Toán Lớp 7: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 82 m chiều dài hơn chiều rộng là 25 đề ca mét Tính diện tích mảnh đất đó.

Môn Toán Lớp 7: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 82 m chiều dài hơn chiều rộng là 25 đề ca mét Tính diện tích mảnh đất đó.

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 82 m chiều dài hơn chiều rộng là 25 đề ca mét Tính diện tích mảnh đất đó.”

 1. Giải đáp:
  Nửa chu vi mảnh đất là 
  82 : 2 = 41 (m)
  Đổi :25dam = 2,5m
  Chiều rộng mảnh đất là
  (41-2,5) : 2 = 19,25 (m)
  Chiều dài mảnh đất là
  41 – 19,25 = 40,625 (m)
  Diện tích mảnh đất là
  40,625 xx 19,25 = 782,03125 (m^2)
  Đáp số : …
   

  Trả lời

Viết một bình luận