Môn Toán Lớp 7: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 60km/giờ thì đến B lúc 9 giờ . Một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc bằng 2/3 vận củ

Môn Toán Lớp 7: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 60km/giờ thì đến B lúc 9 giờ . Một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc bằng 2/3 vận của ô tô.
a; Tính độ dài quãng đường AB .
b;Tính thời gian xe máy đi hết quãng đường AB
c, Biết rằng xe máy xuất phát trước ô tô 30 phút. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút với vận tốc 60km/giờ thì đến B lúc 9 giờ . Một xe máy cũng đi từ A đến B với vận tốc bằng 2/3 vận củ”

 1. a.
  Đổi 6 giờ 30 phút = 6,5 giờ
  Thời gian ô tô đi từ A đến B là:
  9 – 6,5 = 2,5 (giờ)
  Độ dài quãng đường AB là:
  60 * 2,5 = 150 (km)
  b.
  Vận tốc của xe máy là:
  60 * 2/3 = 40 (km//h)
  Thời gian để xe máy đi hết quãng đường AB là:
  210 : 40 = 5,25 giờ
  Đổi: 5,25 giờ = 5 giờ 15 phút
  c.
  Đổi: 30 phút = 0,5 giờ
  Khi ô tô xuất phát, xe máy đã đi được:
  40 × 0,5 = 20 (km)
  Hiệu vận tốc 2 xe là:
  60 – 40 = 20 (km//h)
  Thời gian để ô tô đuổi kịp xe máy là:
  20 : 20 = 1 (giờ)
  Ô tô đuổi kịp xe máy lúc:
  6,5 + 1 = 7,5 (giờ)
  Đổi: 7,5 giờ = 7 giờ 30 phút
  Đáp số: a): 150 km;
                b): 5 giờ 15 phút;
                c): 7 giờ 30 phút

  Trả lời
 2. a Thời gian ô tô đi từ A tới B là 
    9h – 6h30 = 3h30′ 
  Đổi 3h30′ = 3.5h
  Khi đó độ dài quãng đường AB là 
      60 × 3.5 = 210km
  b Vận tốc của xe máy là 
    23 × 60 = 40 (km/h)
  c Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là 
     210 : 40 =5.25 (giờ) 
  Hay 5 giờ 15′ 
  Đáp số  a: 210 km
               b: 5 giờ 15 phút

  Trả lời

Viết một bình luận