Môn Toán Lớp 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 140 m chiều rộng bằng 1/2 chiều dài thửa trên thửa ruộng người ta trồng lúa trung bình cứ

Môn Toán Lớp 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 140 m chiều rộng bằng 1/2 chiều dài thửa trên thửa ruộng người ta trồng lúa trung bình cứ 100 m² thu hoạch được 50 kg gạo Hỏi trên thửa ruộng đó người thu người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn thóc

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 140 m chiều rộng bằng 1/2 chiều dài thửa trên thửa ruộng người ta trồng lúa trung bình cứ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng thửa ruộng đó là:
   140 x 1/2 = 70 (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
   140 x 70 = 9800 (m2)
  Diện tích gấp 100m2 số lần là:
   9800 : 100 = 98 (lần)
  Thu được số thóc là:
   50 x 98 = 4900 (kg)
  Đổi 4900kg = 4,9 tấn
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều rộng thửa ruộng là:
  140 xx 1/2 = 70 (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
  70 xx 140 = 9 800 (m^2)
  Trên thửa ruộng người ta thu hoach đươc số thóc là:
  9 800 : 100 xx 50 = 4 900 (kg)
  Đổi 4 900 kg = 4,9 tấn

  Trả lời

Viết một bình luận