Môn Toán Lớp 7: nêu định lý về 3 trường hợp của tam giác

Môn Toán Lớp 7: nêu định lý về 3 trường hợp của tam giác

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: nêu định lý về 3 trường hợp của tam giác”

 1. Giải đáp:
   ở dưới
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  * Trường hợp thứ nhất: cạnh-cạnh-cạnh (c.c.c)
  – Nếu 3 cạnh của tam giác này bằng 3 cạnh của tam giác kia thì 2 tam giác đó bằng nhau.
   *Trường hợp thứ hai: cạnh-góc-cạnh (c.g.c)
  Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
   *Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (g.c.g)
  Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và góc kề của tam giác kìa thì hai tam giác đó bằng nhau.

  Trả lời
 2. 3 trường hợp của tam giác:
  – TH1: Cạnh-Cạnh-Cạnh
  -> Nếu hai tam giác nào có 3 cặp cạnh bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.
  – TH2: Cạnh-Góc-Cạnh
  -> Nếu hai tam giác nào có 2 cặp cạnh bằng nhau và cặp góc xen giữ bằng nhau thì hai tam giác đó bằng nhau.
  – TH3: Góc-Cạnh-Góc
  -> Nếu hai tam giác nào có 2 cặp góc kề bằng nhau và cặp cạnh bằng nhau  thì hai tam giác đó bằng nhau.

  Trả lời

Viết một bình luận