Môn Toán Lớp 7: người ta mở vòi nước chảy vào bể cạn không có nước.Em hãy tính xem sau bao lâu nữa thì bể đây nước?Biết răng nếu chảy một mình vào bể t

Môn Toán Lớp 7: người ta mở vòi nước chảy vào bể cạn không có nước.Em hãy tính xem sau bao lâu nữa thì bể đây nước?Biết răng nếu chảy một mình vào bể thì bảy vòi đó cần số thời gian là:6 giờ,12 giờ,20 giờ,30 giờ,42 giờ,56 giờ,72 giờ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: người ta mở vòi nước chảy vào bể cạn không có nước.Em hãy tính xem sau bao lâu nữa thì bể đây nước?Biết răng nếu chảy một mình vào bể t”

 1. 1 giờ vòi 1 chảy đc số phần bể là
  1:6=1/6 (bể)
  1 giờ vòi 2 chảy đc số phần bể là
  1:12=1/12 (bể)
  1 giờ vòi 3 chảy đc số phần bể là
  1:20=1/20 (bể)
  1 giờ vòi 4 chảy đc số phần bể là
  1:30=1/30 (bể)
  1 giờ vòi 5 chảy đc số phần bể là
  1:42=1/42 (bể)
  1 giờ vòi 6 chảy đc số phần bể là
  1:56=1/56 (bể)
  1 giờ vòi 7 chảy đc số phần bể là
  1:72=1/72 (bể)
  Sau số giờ thì bể đầy khi mở 7 vòi cùng lúc là
  1:(1/6+1/12+1/20+1/30+…+1/72)=18/7 (giờ)
  Đ/s: 18/7 giờ

  Trả lời
 2. Một giờ, vòi 1 chảy được số phần bể:
  1 : 6 = 1/6 (bể)
  Một giờ, vòi 2 chảy được số phần bể:
  1 : 12 = 1/12 (bể)
  Một giờ, vòi 3 chảy được số phần bể:
  1 : 20 = 1/20 (bể)
  Một giờ, vòi 4 chảy được số phần bể:
  1 : 30 = 1/30 (bể)
  Một giờ, vòi 5 chảy được số phần bể:
  1 : 42 = 1/42 (bể)
  Một giờ, vòi 6 chảy được số phần bể:
  1 : 56 = 1/56 (bể)
  Một giờ, vòi 7 chảy được số phần bể:
  1 : 72 = 1/72 (bể)
  Bể nước đầy sau:
  1 : (1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56 + 1/72) = 18/7 (giờ)
                Đáp số: 18/7 giờ

  Trả lời

Viết một bình luận