Môn Toán Lớp 7: B= 3/1×4+4/4×7+4/7×10+4/10×13+…+4/94×97+3/97×100Em cần gấp ạ !!!

Môn Toán Lớp 7:

B= 3/1×4+4/4×7+4/7×10+4/10×13+…+4/94×97+3/97×100

Em cần gấp ạ !!!

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: B= 3/1×4+4/4×7+4/7×10+4/10×13+…+4/94×97+3/97×100Em cần gấp ạ !!!”

Viết một bình luận