Môn Toán Lớp 7: Tính căn bậc hai số học làm tròn đến 0,05 (hàng phần 10) 15 , 2,56 , 17256 , 79381 Giải giúp

Môn Toán Lớp 7:

Tính căn bậc hai số học làm tròn đến 0,05 (hàng phần 10)

15 , 2,56 , 17256 , 79381

Giải giúp mình với ạ mình sẽ vote 5 cho

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Tính căn bậc hai số học làm tròn đến 0,05 (hàng phần 10) 15 , 2,56 , 17256 , 79381 Giải giúp”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  15 = √15 = 3,8729833…
  Làm tròn :
  3,8729833… ≈ 3,87
  ________________________
  2,56 = √2,56 = 1,6
  Làm tròn: 
  1,6 ≈ 1,6
  ________________________
  17256 = √17256 = 131,362095…
  Làm tròn: 
  131,362095… ≈ 131,36
  ________________________
  79381 = √79381 = 281,7463398…
  Làm tròn:
  281,7463398… ≈ 281,75

  Trả lời

Viết một bình luận