Môn Toán Lớp 7: Tính chiều dài trải rộng của một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm và hai cạnh tỷ lệ với các số 7 và 5

Môn Toán Lớp 7:

Tính chiều dài trải rộng của một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm và hai cạnh tỷ lệ với các số 7 và 5

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Tính chiều dài trải rộng của một hình chữ nhật có chu vi là 48 cm và hai cạnh tỷ lệ với các số 7 và 5”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều dài, chiều rộng lần lượt là a; b ( cm ) 
  Tổng chiều dài và chiều rộng là :
  48 : 2 = 24 ( cm )
  Theo đề ra, ta thấy :
  a/b = 7/5
  => a/7 = b/5
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có :
  a/7 = b/5 = (a + b)/(5 + 7) = 24/12 = 2 ( cm )
  => a = 7 . 2 = 14 ( cm )
  => b = 2 . 5 = 10 ( cm )
  Vậy chiều dài là 14cm; chiều rộng là 10cm

  Trả lời

Viết một bình luận