Môn Toán Lớp 7: SO SÁNH: 2^2022 VÀ 3^1375

Môn Toán Lớp 7: SO SÁNH: 2^2022 VÀ 3^1375

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: SO SÁNH: 2^2022 VÀ 3^1375”

 1. Giải đáp:
  2^2022<3^1375
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  2^2022=2^{3.674}=(2^3)^674=8^674
  8^674<9^674=(3^2)^674=3^{2.674}=3^1348
  mà 3^1348<3^1375
  => 8^674<3^1375
  => 2^2022<3^1375

  Trả lời

Viết một bình luận