Môn Toán Lớp 7: so sánh : 4 mũ 221 và 3 mũ 334

Môn Toán Lớp 7: so sánh : 4 mũ 221 và 3 mũ 334

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: so sánh : 4 mũ 221 và 3 mũ 334”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  So sánh:
  4^221 và 3^334
  Ta có:
  4^221 < 4^222
  ⇒ 4^221 < 16^111
  Mà 16^111 < 27^111
  ⇒ 16^111 < 3^333
  Mà 3^333 < 3^334
  ⇒ 4^221 < 3^334
  Vậy 4^221 < 3^334
  #tn

  Trả lời

Viết một bình luận