Môn Toán Lớp 7: Trong 3 ngày một đội công nhân sửa được một đoạn đường dài 3,05 km. Ngày thứ nhất đội đó sửa được 30% đoạn đường ; ngày thứ hai sửa đượ

Môn Toán Lớp 7: Trong 3 ngày một đội công nhân sửa được một đoạn đường dài 3,05 km. Ngày thứ nhất đội đó sửa được 30% đoạn đường ; ngày thứ hai sửa được 45% đoạn đường. Hỏi ngày thứ ba đội công nhân đó sửa được đoạn đường dài bao nhiêu km???

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 7: Trong 3 ngày một đội công nhân sửa được một đoạn đường dài 3,05 km. Ngày thứ nhất đội đó sửa được 30% đoạn đường ; ngày thứ hai sửa đượ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ngày thứ 3 đội công nhân đó sửa số phần trăm đoạn đường là :
  100% – 30% – 45% = 25% ( đoạn đường )
  Ngày thứ 3 đội công nhân đó sửa được số ki-lô-mét đường là :
  3,05 xx 25% = 0,7625 ( km )
              Đáp số : 0,7625 km

  Trả lời
 2. Ngày thứ ba đội công nhân sửa được số phần trăm đường là :
  100% – 30% – 45% = 25%
  Ngày thứ ba đội công nhân sửa được số ki – lô – mét đường là :
  3,05 . 25% = 0,7625 ( km )
   

  Trả lời

Viết một bình luận